NAKIVO – Vanemuise Teater | Telegrupp AS

Vanemuise Teater kaitseb oma ärikriitilisi virtuaalmasinaid NAKIVO Backup and Replication lahendusega

Ettevõtte väljakutsed

SA Teater Vanemuine on juba 1865. aastal Vanemuise Seltsina alguse saanud kodumaine kultuuriasutus, kus praegu töötab ligikaudu 450 inimest ning iga-aastane külastajate arv on lähenemas 200000le. Vanemuise teater on omanäoline. Ainsa teatrina Eestis, on nende mängukavas nii draama, muusika kui ka balleti etendused.

Vanemuise Teatril on Tartus kolm hoonet, mille IT-taristu põhineb kolmel füüsilisel serveril ja 15 VMware virtuaalmasinal. Teatri töötajate ja külastajate arvu juures on teenuste ja andmete kättesaadavus ja kaitstus kriitlise tähtsusega ja seetõttu on vajalik ka usaldusväärne virtuaalmasinate varundamise ja taastamise lahendus.

Teatrile on oluline tagada turvalisus Windowsi ja Linuxi virtuaalserveritele, sealhulgas näiteks etenduste subtiitrite serverile ja veebiserverile. Igasugused tõrked või andmekaod võivad teatri toimimist mõjutada ja nende mainet kahjustada. Paaritunnine rikkeaeg teatri töö ajal ei ole tolereeritav. Et seda aga täielikult vältida, on vaja kiiret varundamise ja taastamise lahendust.

Lahendus

Telegrupp AS tutvustas Vanemuise Teatrile NAKIVO Backup and Replication lahenduse võimalusi. NAKIVO kaitseb VMware virtuaalmasinaid rakenduseteadliku varundamise ja ruumisäästliku forever-incremental varundamisega. Kasutades VMware muudetud bloki jälgimise (CBT) tehnoloogiat, käib virtuaalmasina varundamine kiiremini.  Vanemuise VMware virtuaalmasinaid varundatakse iga päev kahte hoidlasse. Iga varunduse ajal muutub veidi alla  200 GB andmeid ning nende varundamine võtab aega alla ühe tunni. NAKIVO tervet varundatavat taristut haarav andmete deduplitseerimine ja kokku pressimine aitab teatril säästa ligi 16 TB kettaruumi. Tõhusam kettaruumi kasutamine võimaldab väiksemaid talletamisega kaasnevaid kulutusi.

NAKIVO võimaldab Vanemuisel kiirelt taastada üksikuid faile ja terveid virtuaalmasinaid, mis tagab organisatsioonile lisaturvalisuse. Kui virtuaalmasinaid või üksikuid faile kogemata kustutatakse või kahjustatakse, saab need kiirelt taastada. Kuigi virtuaalmasinate täistaastamine nende algsesse asukohta on isegi kiire, on võimalik taasteaega Flash VM Boot meetodil veelgi lühendada. Nimetatud meetodil, saab paari nupuvajutusega käivitada vajalik virtuaalmasin koheselt otse varunduhoidlast valitud varundatud koopiast.

Kuna varunduskoopiad tagavad kindlustunde vaid juhul kui võib olla kindel nende toimimises, on oluline ka nende järjepidev kontrollimine veendumaks, et varundatud virtuaalmasinad on vajadusel kiirelt ja edukalt taastatavad. Vanemuise Teatris kontrollitakse varunduskoopiate toimimist testtaastamistega mõlemast hoidlast korra nädalas. NAKIVO Flash VM Boot meetod ning võimalus  taastatud virtuaalmasinaid automaatselt kuvatõmmiste abil kontrollida, lühendavad varundatud virtuaalmasinate toimimise kontrollimisele kuluvat aega. Tänu Nakivo lahenduste ja automaatika usaldusväärsusele võib varundusspetsialist vähendada testtaastatud virtuaalmasinate käsitsi kontrollimise sagedust.

Tulemused

NAKIVO Backup and Replication võimaldab Vanemuise Teatril varundada ja taastada virtuaalmasinaid kiirelt ning hoida kokku varundushoidla salvestsusruumi kuludelt. Varundusspetsialistid hindavad Nakivo lihtsat ja intuitiivset kasutajaliidest ning tööaja kokkuhoidu, mida lahendus neile võimaldab. Kahte hoidlasse varundamine ning neist mõlemast koopiate kontrollimise mugavus ja kiirus tagavad Vanemuise IT-meeskonnale kindlustunde, et ärikriitliste teenuste turvalisus ja käideldavus on kogu teatri kollektiivi jaoks tagatud.