VoIP ja IPCall | Telegrupp AS

IPCall

Telegrupp IPCall on VoIP kõneside lahendus mikroettevõtetest kuni suurte asutuste/ettevõteteni. Selle eeliseks on lokaalne ülesehitus – seade paigaldatakse kliendi haldusalasse (enda seadmeruumi või ka serverimajutusse) ning sellega säilib kontroll kogu lahenduse üle.

Paljud väikeettevõtted vajavad efektiivsemaks tööks head kõnede käsitlust, mida tavaliselt võimaldavad kallid ja keerukad CallCenter lahendused. IPCall võimaldab selle lahendada märksa taskukohasemalt.

Teine suurem segment on erilahendused, kuhu on vaja liita erinevate operaatorite välisühendused (ka eri riikide VoIP ühendused ja mobiilinumbrid). Siinkohal teeb välja helistamisel liini valiku ära LCR, mis suunab kõne eelseadistatud reeglite alusel välja just õigelt ühenduselt. Lisaks eelistavad seda asutused ja ettevõtted, kellele on olulise tähtsusega majasisene side – kui peaks tekkima tõrge välisühendusega, siis majasisene side toimib vaatamata sellele (nt haiglad, kontsertmajad, riigiasutused ja suuremad ettevõtted).

Suure eelise annab IPCallile iseteenindus, mis võimaldab kasutajal olla iseenda peremees ja teha muudatused endale sobival ajal ja kohas. Graafiline veebiliides on lihtne ja arusaadav ning hallatav ka kontorist eemal viibides. Vajadusel saab tegevusi delegeerida erinevatele isikutele ja jagada neile ka vastavad õigused süsteemi seadistamisel ja kasutamisel. Näiteks sekretär võib hoolitseda kasutajate andmete õigsuse eest, kõnekeskuse juht saab vaadata ja hallata kõiki kõnekeskusega seonduvaid tegevusi.

Lahenduse abil on:

 • Kõnelogid kättesaadavad Teile sobival ajal ja neid on võimalik sortida kõne suuna (sisenev/väljuv), aja vm alusel.
 • Kõnede salvestamiseks ei vajata enam kalleid seadmeid ja erilahendusi. IPCall võimaldab salvestada kõiki kõnesid, mis on seotud selles aktiveeritud numbritega.
 • IVR – automaatsekretär. Vajadusel on võimalik sisenevate kõnede algseks selekteerimiseks kasutada IVR-i, mis võimaldab peale tervitusteadet teha helistajal DTMF valikud, et saada võimalikult kiirelt kliendi vajadusele lahendus.
 • Vastavalt töö spetsiifikale on võimalik igale abonendile määrata erinevad suunamiste profiilid, mis võimaldavad erinevatel aegadel sisenevatele kõnedele võimalikult hea vastuse – suunata kõne edasi mobiilile, kõneposti või tagasihelistamispalvele.
 • Telefonilt välja helistamise muudab lihtsaks „Click-2-dial“ rakendus, mis installitakse töötaja arvutisse ning mille abil saate arvutist suvalisest rakendusest telefoninumbrit selekteerides anda telefonile käsu kõne algatamiseks.
 • Lisaks tavapärasele kontoritelefoni lahendusele võimaldab IPCall ka kõnekeskuse funktsionaalsust:
 • Võimalik on luua erinevaid vastamisgruppe (kusjuures üks teenindaja võib kuuluda mitmesse vastamisgruppi samaaegselt).
 • Avalehel on nähtav viimase aja kõnede staatus, mis annab jooksvalt hea ülevaate hetke teeninduse kvaliteedist. Samas on näha ka grupis olevate teenindajate staatus (Pausil, Vaba, Hõivatud) ning viimase tunni kõnelogi.
 • Seadete lehel saame peensusteni häälestada kõnedele vastamise kriteeriumid alates helisemise skeemist, tervitusteatest, ooteaja pikkusest kuni väljuva numbrinäidu määramiseni.
 • Statistika moodul võimaldab ülevaadet kõnede teeninduskvaliteedi kohta ning näitab kõnede mahu- ja koormusgraafikuid.
 • Kõneeristus aitab leida kõik sisenevad ja väljuvad kõned, jälgida nende teekonda läbi erinevate suunamiste ja samas kuulata üle kõnede salvestusi.
 • Ülevool aitab toime tulla kõnedega, millega teenindajad jooksvalt tegeleda ei jõua või mis sisenevad töövälisel ajal. Nagu ka teiste suunamiste puhul, on ka siin võimalik määrata erinevad profiilid toimima kellaajaliselt.

Tutvu lisaks Panasonic telefonidega SIIN!

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Meelis Kristelštein

projektijuht