Asukohatuvastus | Telegrupp AS

Wi-Fi baasil asukohatuvastus

Erineva täpsusega asukohatuvastust võib vaja minna erisugustel eesmärkidel:

Individuaalsete töötajate turvalisuse tagamine. Reaalajas asukoha tuvastamise saab siduda abikutsega, et võimaldada operatiivne reageerimine erinevatele sündmustele meetri täpsusega.

Jaekaubanduses klientide liikumismustrite tuvastamine toodete efektiivse paigutamise abil. Inimeste liikumist arvestades saab paigutada impulssoste enam käidavatele aladele, samuti saab siduda süsteemi poe lojaalsusprogrammiga ning klienti ostma motiveerida asukohapõhiste välkallahindluste abil.

Wi-Fi võrgu turbe tagamine. Rünnakud tuvastatakse ja blokeeritakse reaalajas ning ründavate seadmete kaardile paigutamisega on võimalik kiirelt ja konkreetselt reageerida.

Ettevõtte vara asukoha tuvastamine. Lisaks igapäevasele seadmete ning materjalide liikumisele saab käivitada häire näiteks siis, kui seade lahkub oma ettenähtud tööpiirkonnast.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Märt Pais

projektijuht

Marten Mattisen

IT-taristu arhitekt