Monitooring | Telegrupp AS

Monitooring

Üks tähtsamaid ja kahjuks tihtipeale tahaplaanile jääv IT taristu osa on monitooring. Ükskõik millise tootja seadmeid või tarkvara üks ettevõte oma töös kasutab, maksku need kuitahes palju, esineb olukordi, kus üks või mitu komponenti lakkavad töötamast. Mõni võib olla nii tühine, et vigane komponent jääb väga pikaks ajaks märkamata ja sellest tingituna mõne teise ja hoopis tähtsama (tavaliselt ka kulukama) komponendi eluiga väheneb. Mida keerulisemaks süsteem läheb, seda rohkem tekib veakriitilisi kohti, mille seisu oleks vaja pidevalt jälgida. Selleks, et oleks pidev ülevaade taristust ja selle igast komponendist, peab iga ettevõte kasutama reaalaja monitooringut.

Meil on teile pakkuda lahendus. Telegrupil on pikaajaline kogemus erinevate seadmete monitooringuga ja hea meelega rakendame oma kogemusi ja teadmisi selleks, et teie seadmed ja teenused oleksid 24/7 ja 365.25 päeva aastas jälgimise all. Meie tegevus ei piirdu ainult kiire ja teadliku reageerimisega probleemsetes olukordades, vaid võimaldab ennetada probleemide teket sootuks. Meil on kogemusi erinevate lahendustega, neist kõige laialdasemalt on kasutuses Zabbix.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Märt Pais

projektijuht