ATS | Telegrupp AS

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)

Telegrupp AS on kahekümne aastase tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise kogemusega ettevõtte.
Kuna ATS süsteemidele (töökindlusele) ja paigaldistele püstitatakse läbi uute EV määruste ja EU harmoniseeritud standardite järjest enam rangemaid reegleid, oleme jäänud kindlaks maailma juhtivate tootjatehaste toodetele. Põhjuseks asjaolu, et antud tootjatehaste tooted on alati esimesed, mis on viidud vastavusse uute kehtivate nõuetega.Telegrupp omab pikaajalist koostööd Esser, Siemens ja Bosch tootjatehastega.

Miks valida usaldusväärse ja tuntud tootjatehase poolt pakutav süsteem?
Tulekahjuteateid, mis ei ole alguse saanud tulekahjust, loetakse valehäireks (Tuleohutuse seadus 2010).
Vahemikul 2013-2015 on häirekeskusega ühendatud ATS häirete hulk kahanenud 8%.
2015 aastal moodustasid valehäired (süsteemi rike) kõikidest häiretest ca 40%. Allikas: Päästeamet
Antud statistika näitab ilmekalt, et süsteemi töökindlusel on tugev seos toote kvaliteediga, kuid kindlasti ka projekteerimise – ja paigaldusvigadega.

Mis on enim levinud põhjused, miks valitud ATS süsteem ei suuda täita objekti eripärast tingitud ülesandeid?

  • Töövõtjale on pakkumiseks esitatud projekt, mis on puudustega.
  • Valitud toote võimekust on ülehinnatud.
    Kahjuks on suur tõenäosus, et esialgu väljavalitud ebapiisava võimekusega süsteemi paigaldamisel ja hoone kasutusse võtmisel, ei ole järgitud kõiki ATS süsteemile püstitatud nõudeid ja seeläbi ei ole tagatud inimeste ohutus.

Esseri, Siemensi ja Boschi toodete võimekus, töökindlus ja funktsionaalsus on seni näidanud, et ka Eestis kõige keerulisemate ja suuremate projektide puhul, on nende toodete valik ennast õigustanud.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Oliver Riik

projektijuht