Traadita võrkude planeerimine | Telegrupp AS

Traadita võrkude planeerimine

Järjest enam soovitakse end laua juures oleva kaabli küljest lahti ühendada, kuid selleks peab kasutajakogemus Wi-Fi võrgus olema piisavalt kiire, töökindel ning vahetu. Disainitööta aga sellist kogemust pakkuda ei saa, eriti suure kasutajatiheduse juures.

Iga keskkond on arhitektuuriliselt erinev, ehitatud laiast materjalivalikust, tekitades sellega omapärased tingimused traadita side loomiseks. Samuti on erinevad nii kasutatavate klientseadmete kui ka Wi-Fi tugijaamade raadiote karakteristika ning jõudlus. See tähendab, et raadiosageduse seisukohast soovitud lõppseisu ja selleks vajaminevat tugijaamade seadistust ei saa tuletada ruutmeetrite arvust, kogemuse või kõhutunde järgi.

Meie kasutame pigem teaduslikku lähenemist, täpseid tööriistu ning ennast tõestanud tarkvara, et füüsiliste näitajate mõõtmisel tehtud eeltöö tulemusena saaksime koostada simuleeritud traadita võrgu plaani. Tavatingimustes: kontoripindadel, majutus- ning haridusasutustes, on korralike algandmete põhjal loodav simulatsioon piisavalt täpne just Teie nõuetele vastava Wi-Fi võrgu loomiseks. Keerulisemates oludes valideerime enne lõpliku plaani esitamist oma simulatsioone ajutiste tugijaamade ning mastide abil.

Võrkude planeerimist ning tõrketuvastust viivad läbi spetsialistid, kes on õppinud traadita side eksperdi, Devin Akini, käe all ning omavad tootjaneutraalset CWNA sertifikaati, Wi-Fi võrkude disaini teostab koolitatud ja sertifitseeritud Certified Wireless Network Design Professional.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Märt Pais

projektijuht

Marten Mattisen

IT-taristu arhitekt