Tuleohutuse Automaatika | Telegrupp AS

Tuleohutuse automaatika (TOA).

TOA oluliseks osaks on päästemeeskonna teavitamise infopaneel, mis paigaldatakse meeskonna hoonesse sisenemise teele.

TOA infopaneel kajastab järgmiste hoone tuleohutusega seotud süsteemide olekuid:

1.       Tuletõrje veevarustus:

-sprinklerisüsteem pumpade ja abiseadmetega (olekud);

-voolikusüsteem pumpade ja abiseadmetega (olekud).

2.       Automaatsed vaht- või gaaskustutussüsteemid (olekud).

3.       Elektriliselt juhitavad tule- ja suitsutõkke kardinad ning uksed (olekud).

4.       Loomulikud suitsu- ja kuumuse väljajuhtimise süsteemid- mehhaaniliselt avatavad luugid, aknad ja uksed (olekud ning vajadusel ka nende juhtimine).

5.       Mehhaanilised (sundventilatsiooniga) suitsu- ja kuumusetõrje (sh. ülerõhu_) süsteemid, õhukompensatsiooni aknad, uksed (olekud ning vajadusel ka nende juhtimine).

6.       Elektrtoited.

7.       Varutoite allikas (diselgeneraator).

8.       Tuletõrje lift.

9.       Evakuatsioonivalgustus.

10.   Evakuatsioonihelindus (teadustussüsteem).

Jne.

TOA süsteemid ehitatakse kooskõlas ja kasutatavad seadmed vastavad EV kehtivate standardite nõuetele. Seadmed omavad kehtivaid vastavussertifikaate.

Punktides 2 ja 3 loetletud süsteemid on tavaliselt juhitud automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi (ATS) poolt. Punktides 4 ja 5 loetletud süsteemid võivad olla automaatrežiimil juhitud ATS järgi või käsitsi infotabloolt (režiimi valik lülitiga infotablool).

Telegrupp AS oli üks esimesi TOA juhtimissüsteemide ehitajaid (veebruar 2006. a.) Põhiseadmetena kasutame BOSCH, SIEMENS ja ESSER kvaliteetseid EN54 nõuetele vastavaid seadmeid.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Johannes Michels

projektijuht

Rein Tarjus

projektijuht