Serveriruumid

Serveriruumid ettevõtetele

Pea ükski ettevõte ei saa tänapäeval normaalselt toimida, kui katkeb või puudub juurdepääs salvestatud dokumentidele, kliendibaasile, ärikriitilistele rakendustele, kõigele sellele mis on ettevõtte äri alus. Veel hullem, kui kogu see info on varastatud või koguni hävinud.

Firmajuhi kohustus on mõelda oma kriitiliste andmete kaitsmisele nii keskkonna kahjude, kui pahatahtliku füüsilise ja elektroonse varguse või hävi(ta)mise vastu. Kuna IT ja kommunikatsioonisüsteemide kasutamine pidevalt laieneb ja nendes hoitavad andmed on äri jaoks järjest olulisemad, ei ole neid süsteeme turvaline hoida serveris, mis on kontoris laua all või koristaja kapis.

Tänapäeva trend on, et seadmeid on üha rohkem ja nad on järjest võimekamad. See tähendab, et nad tarbivad ruumiühiku kohta rohkem voolu ja eraldavad rohkem soojust. Sellega tekib vajadus täiendava toitevõimsuse ja jahutusvõimsuse järele. Neid võimsusi võib aga olla büroohoones päris võimatu juurde saada.

Lahenduseks on seadmete ja info hoidmine spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud serveriruumis. Serveriruumi eesmärk on tagada kõikide seal olevate IT ja kommunikatsiooni-süsteemide töö 24/7/365 sõltumatult ümbritsevatest tingimustest kõige keskkonnasäästlikumal viisil.

Spetsiaalsete serveriruumide eelised:

  • turvaline, valveseadmete ja videovalvega kaetud ruum, kuhu ligipääs on piiratud, mis välistab juhuslike inimeste poolt muudatuste tegemise- serveriruum püsib nõnda heas korras.
  • võimalus panna täiendava tuleohu vältimiseks gaaskustutussüsteem
  • ruumis on alati seadmete tööks optimaalne temperatuur
  • UPS seadmed voolukatkestuste kahjude ärahoidmiseks
  • IT kaabeldus on tehtud kvaliteetsetest materjalidest ja vastavalt standardi nõuetele testitud ning dokumenteeritud
  • kõikidest tehnosüsteemide häiretest, ruumi kliima või õhuniiskuse muutumisest, veelekkest saadetakse häiresignaal ruumist välja

Kõikide elutähtsate tehnosüsteemide seadmed on arvestatud nii, et ühe seadme rikki minekul või hooldamise vajadusel on teine või teised seadmed võimelised kogu ruumi vajadused katma. Võimalusel võetakse toide maja erinevatest toitesisenditest, kui see pole võimalik, siis maja peakilbist erinevate kaabliteede kaudu. Serveriruumide projekteerimisel arvestatakse teatava varuga toite vajaduste ja jahutusvõimsuste arvutamisel tulevikus lisanduda võivate seadmete tarbeks ja broneeritakse nö koht lisavõimsustele.

Kuidas saab Telegrupp aidata?

Telegrupil on serveriruumide projekteerimise ja ehitamise kogemused mitmetele firmadele.

Telegrupp saab abiks olla lähteülesande koostamisel, vajaliku tehnoloogilise lahenduse väljatöötamisel, kogu ruumi tehnoloogilise lahenduse ja süsteemide (jahutus, toide, gaaskustutus, valve, läbipääs, videovalve, kaablivõrk, varjestus) projekteerimisel, projektijuhtimisel ning ehitamisel.

Hinnapakkumiseks ja konsultatsiooniks võta ühendust telefoni 6 800 888 või saada e-kiri telegrupp@telegrupp.ee

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Märt Pais

projektijuht