Võrgu nähtavus | Telegrupp AS

Võrgu Nähtavus

Võrgu nähtavus on tehnoloogia ja meetodid, kuidas saada informatsiooni võrgus toimuva kohta. TAP-id (Testing Access Points) ja NPB-id (Network Packet Broker) on tööriistad, mille ülesanne on tagada võrgu turvalisus ja et tööseisu saaks võimalikult täpsed ja õiged andmed.

Võrgunähtavust on vaja kolmel põhjusel. Üks põhiline võrgu nähtavuse vajadus tuleneb võrgu turbest, teine on võrgu monitooring ja probleemi ennetamine. Kolmas, mitte nii konkreetne suund, on võrgu efektiivsuse suurendamine, kuna see tuleneb osaliselt turva ja monitooringu analüüsidest.

Võrgu nähtavus võimaldab andmeid efektiivselt ja ilma kadudeta saata võrgu turbe tööriistadesse, nagu IDS (Intrusion Detection System), DLP (Data Leak Protection), SIEM (Security Information and Event Management) jm.

Või saata andmeid võrgu monitoorimise tööriistadesse, mis vajavad võrgu liiklust, et teha analüüse.

Võrgu nähtavus jaguneb kaheks:
TAPS – eesmärk on saada võrgu liikluse duplikaat võrgu põhitööd häirimata ja andmekadudeta, et seda suunata tööriistadesse.

NPB – eesmärk on töödelda TAPidest saadud andmeid enne turbe-, seire- või analüütikamootoritesse saatmist. Tööriistade jaoks tarbetu andmeosa eemaldamine tähendab suuremat jõudlust, üleliigse andmemahu kulu vähendamist ning seeläbi ka nende näitajate põhjal litsentseeritud tarkvara püsikulude vähenemist.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Märt Pais

projektijuht

Viljar Rooda

IT-süsteemide integraator