Häireteadustuse helisüsteemid | Telegrupp AS

Häireteadustuse helisüsteemid

Häireteadustuse helisüsteemid on mõeldud esmalt inimeste õigeaegseks ja ohutuks evakueerimiseks hoonest tulekahju korral. Sellised helisüteemid ehitatakse välja vastavalt kehtivatele standarditele ja määrustele. Nii saab päästetööde juht suunata inimesi ohuallikast eemale ning anda lisanduvaid juhiseid, mis lihtsate häirekellade korral ei ole võimalik.

Kui hoone omaniku esmane vajadus on täita määrustest tulenevaid nõudeid ning teha seda võimalikult soodsalt. Siis paljudel kordadel näeme võimalust selliselt ehitatud üldhelindussüsteeme kasutada ka teistel eesmärkidel, seejuures ei kompromiteerita määrustest tulenevaid nõudeid.

Eelkõige saame kasutada süsteemi ka teiste teadete edastamiseks, kui on tekkinud hoones mõni teine ohuolukord, kus tavapärane evakuatsioon on just hoones viibijaid pigem ohustav.

Kaubanduskeskuste näitel on teadustussüsteemi eesmärk pakkuda seal viibijatele sobivat meeleolumuusikat, edastada reklaame, üldinfot ning eriürituste ja kampaaniate programmi edastada.

Sellise eesmärgi täitmiseks kasutatakse üht, hübriidset lahendust. Kus teadustuspuldid, keskseadmed, võimendid, varutoiteallikad ning kõlarid ja ahelad on projekteeritud ja ehitatud vastavalt määrustele. Aga meelelou muusika allikad, kampaaniate käigus kasutatavad mikrofonid, digitaalsed heliprotsessorid ei pea olema häireteadustuse standarditele vastavad, kui nende rike või seisukord ei sega häireteadustussüsteemi tööd.

Selle tagamiseks prioritiseeritakse automaatsed häireteated ning teadustuspuldid kõrgemalt. Ehk ohuolukorra tekkimisel jääb kaunisheli ning päevajuhi mikrofon vaikseks ja teadustussüsteem edastab ainult kõrge prioriteediga teateid.

Levinud arusaama kohaselt on kasutusel veel väljend „krapisüsteem“, mis viitab kehva kvaliteediga kõlaritele, ragisevatele mikrofonidele ning raskelt arusaadavale sisule. Sellise olukorra tekkimine saab juhtuda ainult siis, kui ehituse käigus on pööratud tähelepanu ainult soodsale hinnale.

Telegrupil on head tarnijad, kelle valikus on ka häireteadustuse standardile vastavaid kvaliteetheli kõlareid. Mis lisaks selgele kõne edastusele on võimalused edastama kõrge kvaliteediga muusikat.

Lisaks on ka Eestis jõutud olukorrani, kus häireteadustuse süsteemis peab mõõtma lisaks helivaljusele ka edastuskvaliteeti. Seda mõõdetakse STI suhtarvuga.

Telegrupp pakub helisüsteemide mõõdistamist ka teenusena. Selleks on meil kasutusel mõõteseadmed, mis on mõeldud  standardikohaseks mõõdistamiseks. Mõõdistamised teostatakse igast helitsoonist ning sellekohta väljastatakse mõõteprotokoll.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!