Liiklusanalüütika | Telegrupp AS

Võrgu rakendusanalüütika

Tavaliselt algab  lõppkasutaja probleemi lahendamine lisaküsimustega, et tuvastada seotud seadmeid, kasutajaid, rakendusi ning asukohti. Selline töömahukas protsess tänapäeval, kus süsteemi- ja võrguadministraatorilt oodatakse üha rohkem aina väiksemate ressurssidega, ei tohiks kuuluda igapäevatöö hulka. Võrguliikluse pidev analüüs rakenduste tasemel annab mõõdetavad sisendid – võrgu  ja rakenduse vasteaja ning seob need kasutajate, seadmete, rakenduste, autentimismeetmete ja asukohtadega. Ühtne vaade võimaldab koheselt probleemi õiges asukohas lahendama hakata. Lisaks aitab granulaarne nähtavus ära hoida „võrgu viga – rakenduse viga“ vaidlusmängu. Korralik rakendusanalüütikamootor võimaldab vajadusel kirjeldada just Teie ettevõttes kasutusel olevate erirakenduste sõrmejälgi ning määrata vasteaegade piirmäärad, mille ületamisel edastatakse automaatselt teavitus vastavale osakonnale lahendamiseks.

Rakendusanalüütikat võib käsitleda kui omaette seiresüsteemi, mille abil saab teenuse parameetrite asemel hinnata reaalset teenuse kättesaadavuse kogemust lõppkasutajale.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Märt Pais

projektijuht

Marten Mattisen

IT-taristu arhitekt