Nõrkvoolusüsteemide hooldus | Telegrupp AS

Nõrkvoolusüsteemide hooldus

Telegrupp AS on üks kõrgemalt hinnatud hoolduspartnereid Eestis. Hooldame juba ligi 15 aastat erinevaid nõrkvoolusüsteeme.

 • Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)
  • Hooldame kõikvõimalikke ATS süsteeme – nii adresseeritavaid kui ka konventsionaalseid. Lepinguliselt teenindatavaid objekte on meil alates väiksematest kontoritest ja büroodest kuni suurte pangahoonete ja kaubanduskeskusteni välja. Kaks kõige levinumat ja suuremat tootjat kelle süsteeme Eestis paigaldatakse on Siemens ja Esser ning Telegrupis tegelevad nende süsteemidega Eesti kõige pädevamad insenerid ja projektijuhid. Selle abil suudame tagada kvaliteetse tõrgete ja riketeta tegutsemise. Lisaks Siemensile ja Esserile hooldame ka kõikide teiste tootjate süsteeme.

ATS hooldus koosneb üldjuhul neljast kvartaalsest ja ühest aastasest hooldusest. Aasta maht täidetakse võimalusel nelja kvartaalse hoolduse käigus. Kõikide hooldusprotsesside juures lähtutakse Tuleohutuse seadusest, Siseministri määrusest, kehtivatest standarditest ning tootja kasutusjuhendist.

 • Tuleohutusautomaatika (TOA) ja infotabloo
  • Tihti on TOA ja infotabloo seotud ka hoone ATS süsteemiga, mis neid juhib. Hooldame süsteeme ühtselt ja ka eraldiseisvatena, et tagada kõikide hoone ohutussüsteemide korrektne juhtimine ja info kuvamine. Seotud süsteemi puhul on tähtis, et testimine toimuks mõlema süsteemi hooldaja koostöös, mistõttu eelistatakse tihti sõlmida hooldusleping ühe hooldajaga mõlema süsteemi jaoks.

Tuleohutusautomaatikat ja infotablood testitakse üldjuhul koos hoone ATS süsteemiga. Kõikide hooldusprotsesside juures lähtutakse Tuleohutuse seadusest, Siseministri määrusest, kehtivatest standarditest ning tootja kasutusjuhendist.

 • Gaaskustutussüsteem (GKS)
  • Hooldame erinevaid gaaskustutussüsteeme (k.a fluoreeritud gaase sisaldavaid kustutussüsteeme). Meie hooldusinsenerid on koolitatud ja pädevad FM-200, Novec 1230 ja ka inertgaasidel põhinevate süsteemide hooldamiseks.

GKS hooldus koosneb üldjuhul neljast kvartaalsest ja ühest aastasest hooldusest. Aasta maht täidetakse võimalusel nelja kvartaalse hoolduse käigus. Kõikide hooldusprotsesside juures lähtutakse Tuleohutuse seadusest, Siseministri määrusest, kehtivatest standarditest ning tootja kasutusjuhendist.

 • Valve- ja läbipääsusüsteem
 • Videovalve
 • Helindus

Oleme võitnud paljude klientide usalduse sellega, et oleme oma töös korrektsed, järjepidevad ja kohusetundlikud. Teame, et kliendi jaoks on tähtis see, et kvaliteetse regulaarhoolduse juurde käiks alati ka pädev süsteemiriketega tegelemine. Telegrupis töötavad oma ala parimad insenerid ja spetsialistid, kes teenindavad kliente üle kogu Eesti.

Hoolduspakkumise küsimiseks võta ühendust meie hooldusjuhiga.

Nõrkvoolusüsteemide hoolduse kontaktid:

24h number – +372 514 2042

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Andres Vaar

hooldusjuht