BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210330T100034Z DESCRIPTION:Tere kõigile!\n \nTaaskord on meil rõõm teatada\, et planeer ime Telegrupi suvepäevi ja kui kõik hästi läheb ning Terviseamet lubab \, siis toimuvad meie suvepäevad 24.07-25.07.2021 Kopra talus Viljandimaa l!\nSellel aastal on suvepäevade teemaks kantri ning sloganiks „Not my first Rodeo“ ja suvepäevalised võiksid ka kostüümi valimisel sellele tähelepanu pöörata.\nPäevakava ja rohkem infot anname peagi\, kuid on alanud suvepäevadele registreerimine alloleval lingil.\nMärgi ära inim este arv ja särgi numbrid.\nPS! Isegi kui sa ei osale\, siis jaga seda in fot sellel lingil (seal on koht selle kohta olemas)\n \nHea oleks kui mai lõpuks saad oma vastuse anda!\n \nVaata ka http://www.kopra.ee \n \nSenik s aga olge terved ja jälgime riigis toimuvat ning loodetavasti näeme jub a juuli lõpus!\n \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20210725T130000 DTSTAMP:20210330T100034Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20210724T090000 LAST-MODIFIED:20210330T100034Z LOCATION:Kopra Talu PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=et:Telegrupi suvepäevad 24-25.juuli 2021_Kopra talu TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060FE8F866425D701000000000000000 01000000012E823C1DB2AEC40AF52774E55C8F44E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Ter e kõ\;igile!

 \;

Taaskord on meil rõ\;õ\;m teatada\, et planeeri me Telegrupi suvepä\;evi ja kui kõ\;ik hä\;sti lä\;heb n ing Terviseamet lubab\, siis toimuvad meie suvepä\;evad 24.07-25.07.20 21 Kopra talus Viljandimaal!

Sellel aastal on suvepä\;evade teemaks kantri n ing sloganiks „\;Not my first Rodeo“\; ja suvepä\;evalised v õ\;iksid ka kostü\;ü\;mi valimisel sellele tä\;helepanu pö\;ö\;rata.

Pä\;evakava ja rohkem infot anname peagi\, kuid on alan ud suvepä\;evadele registreerimine alloleval lingil.

Mä\;rgi ä\;ra i nimeste arv ja sä\;rgi numbrid.

PS! Isegi kui sa ei osale\, siis jaga seda i nfot sellel lingil (seal on koht selle kohta olemas)

 \;

Hea oleks kui mai l&otild e\;puks saad oma vastuse anda!

 \;

< span style='color:#1F497D'>Vaata ka http://w ww.kopra.ee

 \;

Seniks aga olge terved ja jä\;lgime riigis toimuvat ning loodetavasti nä\;eme juba juuli lõ\;pus!

< o:p> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:OOF X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1440M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR