Tuleohutuse juhtimise- ja infosüsteem

Tuleohutusautomaatika juhtimis- ja infosüsteem. (TOA)

Süsteem sisaldab endas: 

 • suitsuärastuse juhtimist
 • suitsuärastuse ja sprinklersüsteemi indikatsiooni
 • vahtkustutussüsteemi juhtimist ja indikatsiooni
 • gaaskustutussüsteemide olekute indikatsiooni
 • tuletõkke- ja suitsutõkkekardinate indikatsiooni
 • elektritoiteahelate ja diiselgeneraatorite indikatsiooni


Süsteem on suuteline vastu võtma signaale igast kustutusüsteemist ja neid infotalool selgesti mõistetavalt kuvama.


ATS (automaatse tulekahjusüsteemi) ja TOA ühendamisel võib süsteem töötada nii täisautomaatses režiimis kui ka käsijuhtimise režiimis.
TOA Infotablood on projekteeritud analoog- adresseeritava ATS keskseadmete baasile ja need vastavad DIN-EN54-2 ja EN 54-4 nõuetele.
TOA infotablood on vajalikud Päästeametile päästetööde kordineerimiseks ja juhtimiseks ning hoone igapäevasteks halduseks.

Tehnosüsteemide teavitussüsteem. (TST)

Süsteem sisaldab endas: 

 • hoone veevarustuse indikatsioon
 • elektritoited ja muud rikked
 • ventilatsiooni blokeeringute indikatsioon
 • liftide blokeeringute indikatsioon
 • hoone gaasisisendi sulgurite indikatsioon
 • gaasilekete indikatsioon
 • autonoomsete kustutusüsteemide signaalide indikatsioon

Tehnosüsteemide infotabloo on üldiselt informatiivne ja sellega ei juhita reeglina midagi. TST süsteemid on mahult väiksemad kui TOA süsteemid.
TST süsteem on ehitatud loogikakontrollerite baasile ja seda kasutatakse hoonete haldustegevustel.Lisainfo saamiseks telegrupp@telegrupp.ee, tel:6800 888