Gaaskustutus

Eristatakse vaht,- sprinkler-, gaas,- vesiudu,- ja pulberkustutust. Vahud, vesi ja pulber ei pruugi summutada üldjuhul tulekollet täielikult (näiteks kui laua all põleb prügikast). Sobiva kustutussüsteemi valik oleneb väga mitmest tegurist.

Pakume kustutussüsteemidest vaid gaaskustutust, sest gaas on sobivaim serveriruumide ja kommunikatsioonisüsteemide kaitseks. Gaaskustutust kasutatakse peamiselt ruumides, kus on midagi materiaalset ja väärtuslikku, mida sprinklersüsteemist pritsiv vesi võiks kahjustada. Tüüpiliselt on nendeks ruumideks serveriruumid, arhiivid, muuseumid, elektrijaotusseadmete ruumid, aga ka muud ruumid kus on palju elektroonikat või on ruumi otstarbest tingituna suur tuleoht. Kõik meie poolt pakutavad gaaskustutussüsteemid on inimesele ohutud, ning neid võib kasutada ka ruumides, kus töötavad inimesed.


Automaatsete kustutussüsteemide korral on oluline tulekahju kiire avastamine. Eesmärk on esmase tulekolde ülikiire kustutamine, et välistada märkimisväärsed kahjud. Süsteem projekteeritakse nõnda, et igasugune põleng on kustunud hilemalt 10 min. jooksul . Samal ajal on võimalik välja lülitada ruumi elektrivarustus.