Sidesüsteemi rent

Klientidel on valida kahe teineteisest erineva lahenduse vahel:

IPCentrex VoIP lahendus (viide avaneb uues aknas) või Telefonijaama rent. Telegrupil on sidevõrgulahenduste rendiga juba üle 7 aastased kogemused ning teenus on tugeva kasvutrendiga.

Miks rentida?

 • Ei soovi omakapitali seadmete alla kinni panna, bilanss on ilusam.
 • Oma ja võõrkapitali suhe ei luba enam täiendavat laenukoormust juurde võtta.
 • Kaitseb investeeringuid kiire tehnoloogia arengu eest.
 • Firma kasvu ei ole võimalik ennustada.
 • Ei tea, milline lahendus on õige.
 • Lihtne on teha rendiotsust, sest rendilepingu saab alati lühikese etteteatamistähtajaga tühistada. Seadmete ostu puhul on alati võimalus, et kuskilt mujalt oleks saanud paremad seadmed sama hinna eest.
 • Rendimaksed saab kanda 100% kulusse.
 • Firma saab keskenduda põhitegevusele.
 • Seadmetel on rendiperioodi aegne garantii.
 • Miks mitte rentida?

 • Ettevõtte poliitika näeb ette seadmete ostu.
 • Tingimused:

 • Kuna kaablivõrk on hoone osa, siis tasemel teenuse osutamiseks tuleb esmalt veenduda kaablivõrgu vastavuses standardile. Seega teostatakse esmalt kaablivõrgu inventuur ja mõõdistamine. Vajadusel tehakse ettepanekud puuduste parandamiseks. Kuna kaablivõrk kuulub hoone valdajale, siis tavaliselt maksab teenuse eest hoone haldaja. Sõltuvalt hoone valdaja ja rentniku vahelisest lepingust, maksab vahetevahel ka kaablivõrgu tööde eest hoone rentnik.
 • Klient valib võrgu kvaliteeditasemed ja teenustasemed.
 • Telegrupp installeerib seadmed, kusjuures seadmed jäävad Telegrupi bilanssi. Telegrupil on kohustus vajadusel seadmeid oma kulul vahetada, tagamaks kokkulepitud kvaliteedi ja teenusetaset ning vastavust standarditele.
 • Leping on tähtajatu
 • Kliendil on õigus kokkulepitud etteteatamistähtaega järgides leping katkestada. Katkestamine ei too kaasa mingeid trahve.
 • Rendimakse sisaldab rendiperioodi aegset 100% garantiid.
 • Juhusliku hävimise riski kannab klient
 • Klient saab lepingu mahtu lühikest etteteatamistähtaega järgides alati muuta (töötajate arvu kasv, vähenemine. Soovitava kvaliteedi ja teenustaseme muutus)
 • Üks hooldusväljakutse kuus tasuta
 • Hinnad

  Hinnad sõltuvad valitud aparaatidest, on vahemikus 45-1000 kr kuus ühe aparaadi/liidese kohta.
  Lisainfo: Meelis Kristelstein tel. 6 831 591 meelis.kristelstein @ telegrupp.ee