Nõrkvoolu projekteerimine

Üldlevinud arusaama kohaselt kuuluvad nõrkvoolusüsteemide hulka hoonetes arvutivõrk koos aktiivseadmetega sh. WLAN võrk, telefonisidevõrk koos sidesüsteemiga, valvesignalisatsioon, automaatne tulesignalisatsioonisüsteem, videovalve, TV võrk, läbipääsusüsteem, üldhelindus, nõupidamisruumide video- ja helindussüsteemid, automaatikaseadmete juhtimine, kassasüsteem, infoekraanide süsteem, infotabloode süsteem, invaväljakutse süsteem jpm.

Telegrupil on eriti suured kogemused serveriruumide ehitusel, näiteks oleme ehitanud ülikõrgete turvanõuetega ettevõtetele täielikult ekraniseeritud serveriruume. Telegrupil on serveriruumide ehitamise kogemused pankadele, kindlustusfirmadele ja riigiasutustele.

Üldjuhul kuulub nõrkvoolu töövõttu tihtipeale ka automaatne gaaskustutussüsteem, kuigi otseselt nõrkvooluga on seal seotud vaid gaaskustutussüsteemi automaatjuhtimine.

Telegrupp AS pakub professionaalset nõrkvooluprojektide peatöövõttu, mis hõlmab alljärgnevaid teenuseid:

  • Sobiva tehnilise lahenduse valik
  • Projekteerimine, teostusjoonised ja dokumentatsioon
  • Süsteemide integratsioon
  • Alltöövõtjate valik
  • Hooldus

Juhul kui projektijuhtimist teostab mõni teine firma, siis Telegrupp saab esindada Tellijat järelvalve küsimustes:

  • Ehituse järelvalve

Telegrupp kasutab sobivate lahenduste valikul nii oma väljakujunenud tootjaid-tarnijaid, kui ka teisi alltöövõtjaid Eestis. Sobiva valiku tegemiseks lähtutakse eelkõige kliendi soovidest, madalatest ekspluatatsioonikuludest, süsteemi hallatavusest ja mõistliku tasemega soetusmaksumusest. Kõik valikud kooskõlastatakse tellijaga vastavalt lepingus sätestatud õigustele ja kohustustele.

Nõrkvoolu peatöövõtu teenust osutatakse kogu Baltikumis ja Soomes.

Hinnapakkumise saamiseks palume kontakteeruda telegrupp@telegrupp.ee tel: 6800888

Suurimad valminud ja töös olevad objektid: Eesti Kunstimuuseum (KUMU) 35 milj. krooni, Viru Vangla 75 milj. krooni ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla X korpus 33 milj krooni.

Hoonesisese kaablivõrgu ehitamiseks hanke korraldamisel vajalikud sidevõrgu ehitamise tingimused saab alla laadida siit-> sidevorgu_tingimused.rtf