Võrgulahendused | Telegrupp AS

Võrgu pääsukontroll

Kas Te teate, kes ja mis Teie võrkudesse ühendatud on? Kui ei tea või lihtsalt eeldate, et võrgus on ainult lubatud seadmed, siis kuidas saate garanteerida andmete ja lõppkasutajate turvalisuse?

Mobiilsete ning IoT seadmete osakaal aina kasvab nii BYOD kui ettevõtte omandis olevate seadmete näol. Seetõttu kasvab haldamine ning võrgu pääsukontroll eksponentsiaalselt nii keerukuselt kui ka tähtsuselt.

Võrguadministraatorid peavad tegelema BYOD olukordadega, külaliste ligipääsuga, ettevõtte võrgupoliitika rakendamisega, seirega ja uute tiimiliikmete lisamisega ning samaaegselt oodatakse pidevat kasutajakogemuse kvaliteedi tõusu. Nende punktide manuaalne haldus on väga ajakulukas ning keerukus muutub samuti inimesele hoomamatuks.

Telegrupp pakub sellele probleemile lahendusi – enam kui dekaadi jooksul end tõestanud ja äärmiselt võimalusterohke Extreme Control ning kasutajasõbralik ja kiiresti kasutusele võetav Aruba Clearpass.

Need lahendused aitavad luua ühtse kasutajaliidese, et tuvastada:

  • Lõppkasutaja identiteet
  • Seadmed
  • Ühenduspunkt või Wi-Fi seadme asukoht kaardil
  • Aeg – millal ühendused toimuvad

Tuvastatud süsteemidele saab selle informatsiooni olemasolul määrata kasutaja või seadme rolli, millele kehtib asutuse turvapoliitika täpselt selle üksuse kohta.

Võrgu rakendusanalüütika

Tavaliselt algab  lõppkasutaja probleemi lahendamine lisaküsimustega, et tuvastada seotud seadmeid, kasutajaid, rakendusi ning asukohti. Selline töömahukas protsess tänapäeval, kus süsteemi- ja võrguadministraatorilt oodatakse üha rohkem aina väiksemate ressurssidega, ei tohiks kuuluda igapäevatöö hulka. Võrguliikluse pidev analüüs rakenduste tasemel annab mõõdetavad sisendid – võrgu  ja rakenduse vasteaja ning seob need kasutajate, seadmete, rakenduste, autentimismeetmete ja asukohtadega. Ühtne vaade võimaldab koheselt probleemi õiges asukohas lahendama hakata. Lisaks aitab granulaarne nähtavus ära hoida „võrgu viga – rakenduse viga“ vaidlusmängu. Korralik rakendusanalüütikamootor võimaldab vajadusel kirjeldada just Teie ettevõttes kasutusel olevate erirakenduste sõrmejälgi ning määrata vasteaegade piirmäärad, mille ületamisel edastatakse automaatselt teavitus vastavale osakonnale lahendamiseks.

Rakendusanalüütikat võib käsitleda kui omaette seiresüsteemi, mille abil saab teenuse parameetrite asemel hinnata reaalset teenuse kättesaadavuse kogemust lõppkasutajale.

Osakonna kontaktid

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!

Märt Pais

projektijuht

Marten Mattisen

IT-taristu arhitekt