Uudised  

Telegrupp võitis häirenupusüsteemi riigihanke

Telegrupp võitis Tallinna Linna Sotsiaal- ja Tervishouiameti poolt korraldatud riigihanke häirenupusüsteemi laiendamiseks. Riigihanke maksumus on kokku 450334 krooni, mis on algselt eelarves kavandatud 1,1 miljonist kroonist märksa vähem. Jagades kogumaksumuse kahe aasta peale, tuleb ühe inimese kohta kuu kuluks 188 krooni, mis on mitu korda vähem, kui GSMvalve poolt pakutud 500 või 1500 krooni kuus. Turvatelefonide iga on aga palju pikem ja nende kasulik iga on 5-10 aastat, mis teeb nende kulu veelgi madalamaks.
Telegrupp vastutab 100 uue häirenupu tarnimise ja paigalduse eest ning võtab enda peale ka olemasolevate häirenuppude hoolduse. Riigihanke käigus soetatavad Telegrupi poolt pakutavad häirenupud vastavad kõigile Eestis kehtivatele standarditele.
EVS-EN 300 220-3 v1.1.1Elektromagnetilise ühilduvuse ja
raadiospektri küsimused (ERM);
Lähitoimeseadmed (SRD);
Raadiosagedusvahemikus 25 MHz
kuni 1000 MHz kasutamiseks mõeldud
võimsustasemetega kuni 500 mW
raadioseadmed; Osa 3:
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi
artikli 3.2 põhinõuete alusel
EVS-EN 60950-1:2001Infotehnikaseadmed. Ohutus. Osa 1:
Üldnõuded
EVS-EN 50134-2:2000Alarm systems - Social alarm systems
- Part 2: Trigger devices
EVS-EN 50134-3:2002Alarm systems - Social alarm systems
- Part 3: Local unit and controller

Telegrupi juhi Ivo Remmelg hinnangul on oluline, et linna elanike turvalisus oleks tagatud parimal võimalikul moel ja selleks annavad riighanke käigus soetatavad uued Rootsi firma NeatElectronics häirenupud täieliku kindluse. Nende kasutamine on väga lihtne, keskseade toimib nii vooluvõrgust kui akudelt ja häirepuldi aku kestab kuni 5 aastat. Häirenupp ise on veekindel, mistõttu käte või nõude pesemisel vee alla jäänud nupp ei lange rivist välja. Kui aga tehnika peaks alt vedama, siis selleks tarbeks on Telegrupis automaatne häirekeskus, mis kõik tehilised vead registreerib. See võimaldab vead parandada juba ennem kui klient ise viga märkab.

Täiendava lisavõimalusena on turvatelefonidele võimalik ühendada ka erinevaid andureid, näiteks suitsuandur, propaaniandur, liikumisandur, epilepsiaandur jm, mis hädaolukordades automaatselt valvekeskust tekkinud probleemis teavitavad. Näiteks võib süsteem hoiatada, kui haigel tekib voodis epilepsiahoog või kui köögis on jäänud gaasikraan lahti.

Lisainformatsioon turvatelefonide kohta: www.telegrupp.ee/hairenupud.

17.06.2008, Ivo Remmelg tel. 6800888