Uudised  

Telegrupp AS lisatud RETTER andmebaasi

Telegrupp AS lisati Riiklikusse erinõuetege tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registrisse.
Telegrupi registreeritud tegevusalad Riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris on:

- Elektritöö ettevõtja
- Ehitusettevõtja
- Ehitusjuhtimisega tegelev ettevõtja
- Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegija
- Omanikujärelvalve tegija
- Projekteerija

Registreering RETTER-s lubab Telegrupp AS-l tegutseda nimetatud aladel ja osaleda riigihankekonkurssidel nõrvoolulahenduste pakkujana. Lisainfo registri kohta: RETTER