Uudised  

Telegrupp AS 2004 aasta tulemused

2004 aasta käibeks kujunes 65,95 miljonit krooni ja maksudeeelseks kasumiks 3,24 miljonit krooni. Kuna 2004 aastal maksti dividende, siis peale tulumaksu tasumist jäi puhaskasumiks 2,3 milj krooni. 2004 aasta lõpu seisuga töötas Telegrupis 37 inimest.
2004 aasta suurimateks arenguteks on videovalve, helinduse, automaatsete tulesignalisatsioonide ja serveriruumide gaaskustutuse osakondade käivitumine, märgatavalt kasvas ka arvutivõrgu aktiivseadmete müük ja hooldus. Telefoniside osakonna tootevalik laienes aastalõpu seisuga uue IP põhise telefonisidelahendusega.
2004 aasta suvel läbi viidud kliendiküsitluse tulemusena saadi kinnitust valitud kvaliteedistrateegia õigsuses. Telegrupi kliendid hindavad toodete ja teenuste head hinna/kvaliteedi suhet. 2004 aastal on suurklientide arv tänu sellele ka oluliselt suurenenud.

2005 aastal on oodata käibe suurenemist orienteeruvalt 15%, käiberentaablus jääb vahemikku 4-6%.