Uudised  

Telegrupp AS võitis Siseministeeriumi hanke: Raadioterminalide paigaldamine päästesõidukitele

Kui siiamaani võis tihti juhtuda, et eri ametkondade vahelist sidepidamist korraldati mobiiltelefonidega, siis Tetra professionaalse raadiosidevõrgu juurutamisega saavad kõik Eesti valve, pääste, turva, kiirabi jm ametkonnad omale kasutusse ühe ühise süsteemi. 2008 aasta augustis välja kuulutatud päästesõidukitele raadioterminalide paigaldamise hanke võitis AS Telegrupp.
Ühtne Tetra raadiosüsteem võimaldab erinevatel ametkondadel kriisisituatsioonis teha ladusamat koostööd mitte ainult omavahel, vaid ka piiriüleselt naaberriikidega. Osaliselt Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti tulemusena katab kogu Eestit kaasaegne  ametkondlik digitaalne raadiosidevõrk. See raadiosidevõrk saab olema ka väga turvaline ja ajalukku lähevad ameerika filmidest tuttavad kaadrid selle kohta, kuidas meediatöötajad või kurjategijad kuulavad pealt politseinike ja päästetöötajate raadiosidet, et jõuda sündmuskohale või lahkuda sealt enne, kui vilkuriga autod kohale jõuavad. Kuna tähtajad on lühikesed, nõuded töö kvaliteedile väga kõrged, siis mõne kuu jooksul peavad paigaldustega ühele poole jõudma  kuni 8 kõrge kvalifikatsiooniga installatsioonitehnikut.