Uudised  

Telegrupile väljastati kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavust kinnitav sertifikaat

TÜV NORD BALTIK OÜ väljastas 15.05.2003 Telegrupp AS-le kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavust tõendava sertifikaadi.
TÜV NORD BALTIK OÜ kinnitusel vastab Telegrupp AS kvaliteedijuhtimissüsteem Siseministri 14 nov. 2002 määrusega nr. 69 kehtestatud nõuetele automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse kohta.