Uudised  

Telefoninumbrite valimiskorra muutus

1. veebruarist saab kõiki telefoninumbreid Eestis valida ilma prefiksita 0
Sideameti teatel, saab alates käesoleva aasta 1. veebruarist kõiki telefoninumbreid üleriigiliselt ilma riigisisest prefiksit 0 ette valimata.
Teise maakonda, teenusenumbritele, mobiiltelefoninumbritele ja muudele numbritele helistamiseks ei pea enam prefiksit 0 ette valima.
Näiteks:
Järvamaalt Saaremaale saab valida 459 9123
teenusenumbreid saab valida 900 1234
mobiiltelefoninumbreid saab valida 524 7000

1. veebruarist kuni 30. aprillini on üleminekuperiood, mil helistajatele on võimaldatud paralleelvalik mõlema valimiskorra järgi. Alates 1. maist 2004 tuleb kõiki telefoninumbreid valida ainult ilma riigisisese prefiksita 0.

Sideamet soovitab telefoninumbrite kirjutamisel rühmitada numbreid järgmiselt:
7-kohalised tavatelefoninumbrid: 449 9123
7-kohalised mobiiltelefoninumbrid: 524 7000
8-kohalised mobiiltelefoninumbrid: 5656 5666

Muutused numbrivalimiskorras tulenevad majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega 1. novembril 2002.a jõustunud Eesti numeratsiooniplaanist, mis näeb ette Eesti ülemineku suunakoodideta e suletud numeratsiooniplaanile ja valimiskorra ühtlustamise.

Telegrupp AS soovitab ettevõtetel lasta üle kontrollida oma telefonijaamade programmid. Muudatus võib mõjutada odavaima kõnekanali valiku ja lühinumbrite seadistusi. Vastava sooviga soovitame pöörduda telefonil 6800 888 või e-maili aadressil tehnika@telegrupp.ee