Uudised  

Ascom müüb oma PBX ja energiatoodete divisjonid

Tehingu maksumus on orienteeruvalt 350 miljonit Eesti krooni. Enam-vähem samaaegselt müüakse ka Ascom Energy Systems firmale Delta Electronics (Tai). Tootvate üksuste müük on üheks sammuks Ascomi strateegias saada tugeva turupositsiooniga lahendusi ja teenuseid pakkuvaks tehnoloogiaettevõtteks.
Ascom müüb PBX ja energiasüsteemide divisionid.PBX ja Energiasüsteemide divisjonide müügiga täidab Ascom olulise eesmärgi: Ascom on otsustanud spetsialiseeruda üksikutele võtmeturgudele, kus on märkimisväärne kasvupotensiaal ning madal kapitali investeeringu vajadus. Muud olulised divesteeringud on plaanis 2003 aasta teisel poolel.

Müük peale edukat saneerimist.
Ascom müüb oma PBX divisjoni viie firmaga ning aktivad 9 erinevas riigis firmale Aastra Technologies Limited kokku ligi 350 miljoni Eesti krooni eest. Ostumüügi leping allkirjastati 30. juunil 2003. Võimalus PBX divisjoni müügiks raamatupidamisliku väärtusega tekkis küllalt ootamatult. Aastra ja Ascomi PBX divisjon on täna aktiivsed erinevatel turgudel, kuid tooted täiendavad teineteist.

Ascomi PBX divisjonis töötab kokku ligi 500 inimest. 2002 aasta lõppes firmale 270 miljoni kroonise kahjumiga, kuid käesolev aasta on tänu ümberstruktureerimistele juba kasumis.

Aastra Technologies Limited peakontor asub Concordis, Kanadas. Aastra arendab ja toodab mitmeid erinevaid lahendusi telekommunikatsioonivõrkudele. Tänu Ascomi PBX divisjoni omandamisele kahekordistab Aastra oma käivet ning tugevdab positsiooni Euroopas.

Ascom Energy Systems edukas müügileping
sõlmiti juba 2003 kevadel. Lepinguga võttis uus omanik üle 1,5 miljardi kroonise omakapitali ning orienteeruvlt 300 miljoni kroonise võlakohustuse. 2002 aasta lõpetas Ascom Energy Systems 250 miljoni kroonise kahjumiga.

Ascomi võtmetegevus aastal 2003
Ascomi juhtmeta sidelahendused, turvalahendused ja transpordilogistika süsteemid on arenenud 2003 aasta jooksul positiivselt. Juhtmeta sidelahenduste tulemused on suurepärased ning ka turvalahenduste divisjon on näidanud kasumlikkuse kasvu.

Telegrupp jätkab Ascomi energiasüsteemide ja PBX müüki ning teenindust .
Telegrupp jätkab koostööd mõlema müüdud divisjoniga ning tänu uutele finantsiliselt väga stabiilsetele omanikele saame oma klientidele Baltikumis pakkuda tulevikus tänu kiiremat tootearendusele ning laiemale tooteportfellile paremaid tooteid ning teenuseid.