Personalipoliitika

Palga ja motivatsioonipoliitika

Meie eesmärk on maksta igale töötajale töötulemusele vastavat tasu. Seetõttu on lisaks põhipalgale võimalik saada ka tulemustasu. Tulemustasu maksame kord aastas. Tasu suurus sõltub sinu teenitud kasumist ja meeskonnatöö võimekusest. Seega mida parem on tulemus, seda parem on ka töötajate poolt teenitud lisatasu.

Firmaüritused

Kaks korda aastas korraldame firmaüritusi. Üldjuhul on need seotud aktiivse puhkusega ja arendavad meeskonnatööd. Talvine üritus korraldatakse vaid firma töötajatele ning suvine on töötajatele koos pereliikmetega.

Tervis ja sport

Teeme töötajatele soodustusi tervisespordi harrastamiseks.