Keemilise gaasiga kustutus

Keemilise gaasiga kustutus sobib hästi kohtadesse, kus leegil on vahetu kontakt ümbritseva õhuga, kaasa arvatud elektriseadmed. Kustutuseks vajalik gaasi kontsentratsioon on väike, seega süsteem on kompaktne. Iga keemiline gaas laguneb keskkonnas erineva kiirusega. Kustutussüsteemides kasutatavad keemilised gaasid on loodusele ja inimesele ohutud, kuid eelistatud on lühema lagunemisajaga gaasid. Keemilised gaasid takistavad põlemisprotsessi keemiliselt.


Projekteerime ja ehitame kustutussüsteeme gaasidega Novec, FM - 200, FE - 25, FE - 13 .
Lisainformatsioon telefonil 6800888 telegrupp@telegrupp.ee