Inertgaasikustutus

Inertgaas sobib kasutamiseks kõigis eelpoolloetletud ruumides, eriti aga arhiivides, kus tulekolle võib olla "sügaval" so. leegil puudub otsene kokkupuude ümbritseva õhuga. Inertgaasi või nende segu surutakse ruumi nii palju, et hapniku jääkkonsentratsioon on 10 -13%. Sellise hapnikukonsentratsiooni korral põlemine lakkab. Kuna juurde surutava gaasi ruumala on 38-50% ruumi mahust, siis peab ruum olema varustatud rõhutasandusklappidega.

Projekteerime ja ehitame kustutussüsteeme lämmastiku, argooni, ja argoniidiga.

Gaaskustutuse video

Video gaaskustutuse käivitusest uues Eesti Kunstimuuseumi hoones. Katse tehti kontrollimaks süsteemi korrasolekut. Videofaili suurus 11MB. Selleks, et gaasi liikumine oleks näha, on põrandale jäetud salfrätikud.

Video allalaadimiseks kliki siia