Kõnekeskus Call Centre

Kõnekeskuse valikul peab ettevõte kindlaks tegema eelkõige oma vajadused. Kui kõnekoormus on väga suur ja ettevõttes töötab kümneid või sadu klienditeenindajaid (agendid) ning tegemist on tavaliselt ettevõtte eraldi osakonnaga ja kliendid esitavad tellimusi ka e-kirja, telefoni ja veebi kaudu, siis tuleb valida kontaktkeskus. Selliste lahenduste hinnad jäävad 50-100 EUR suurusjärku ühe agendi kohta kuus. 

Kui esimeses lõigus kirjeldatu on rohkem, kui ettevõte vajab ja tavalise telefonijaama võimalustest jääb väheks, siis on parimaks lahenduseks on Telegrupi poolt müüdava IPCentrex lahenduse lisateenus - kõnekeskus. Tavapäraselt on ettevõtetes kõnekeskuse ja ettevõtte kõneside jaoks kasutusel erinevad sidelahendused. Kui ettevõttel on veel mitu harukontorit, siis on tihtipeale igas kohas erinevad sidesüsteemid. Kõnekeskuse ja mitme erineva telefonijaama haldamine on kulukas ja tülikas.

IP Centrex võimaldab lahendada kõik ettevõtte vajadused ühe rendilahendusega. Süsteem ühendab endas nii VoIP telefonijaama teenuse kui ka kõnekeskuse. Mingeid seadmeid peale telefoniaparaatide ettevõtte ruumidesse pole vaja paigaldada, mis tähendab automaatselt väiksemaid haldus ja hoolduskulusid. Kogu lahenduse administreerimiseks kasutatakse ühtset veebikeskkonda.Kogu süsteemi haldus toimub veebiliidese kaudu ja see on piisavalt lihtne ja intuitiivne selleks, et ettevõtte sekretär, kontorijuht või it- osakond saavad selle haldamisega hakkama.

Selline paindlik lahendus võimaldab ettevõttel ka kõnekeskuse (ingl. Call Center) teeenindajad geograafiliselt hajutada erinevatesse piirkondadesse, säilitades samas keskse halduse ja juhtimise.

Kõnekeskuse omadused:

 •  Automaatne telefonikõnede salvestamine
 •  Teenindamine erinevates keeltes
 •  Helistaja numbrinäit
 •  Kommentaaride lisamine helistaja numbrile
 •  Agendi staatuste muutmine automaatselt, telefonilt või iseteeninduse kaudu
 •  Täiuslik kõnestatistika, väljavõtted ja andmete graafiline esitamine
 •  Kõnede ülevool, kui kõik agendid on hõivatud
 •  Automaatsekretär, IVR ja ettevõttespetsiifilised automaatteated
 •  Agentide hõivatuse paneel
 •  Tavatöökoha telefonide hõivatuse näit agendil
 •  Kõnede noppimine
 •  Ülevool teatele, teise gruppi või üksikule telefoninumbrile
 •  Automaatne tagasihelistamispalve e-kirjaga
 •  Agentide järjekorra muutmine
 •  VIP klientide nimenäit 
 •  Helistamiseks võib kasutada nii kõrvaklappidega lauatelefoni kui ka arvutit

Lisainfo: konekeskus.pdf, tel. 6800 888, telegrupp@telegrupp.ee

KLIENDID


Eesti LotoIda-Tallinna Keskhaigla


Sanatoorium Tervis


AC Nielsen


Vendor Eesti


VideobetEmor