Läbipääsusüsteemid

Füüsilise läbipääsu kontrollsüsteemid

Automaatsed füüsilise läbipääsu kontrollsüsteemide ülesanne on tagada 
1. läbipääs ainult kontrollitud suunas
2. tagada, et läbi pääsevad ainult selleks õiguse saanud inimesed (vältida mitme inimese samaaaegne sisenemine või väljumine).
Füüsilise läbipääsu kontrollsüsteemid, turnikeed ja topeltväravad on üldjuhul integreeritud elektroonilise läbipääsu kontrollsüsteemidega. 

Elektroonilised läbipääsu kontrollsüsteemid

Autentimisvõimalused

1. Pin kood (võimalik ka läbi mobiiltelefoni)
2. Elektrooniline võti või kaart
3. Biomeetriline tuvastus (näpujälg, silma iirise tuvastus, näotuvastus)
Turvalisuse suurendamiseks võib autentimisvahendeid kasutada ka kombinatsioonis. Näiteks: töövälisel ajal võib lisaks kaardile küsida ka PIN koodi. 

Integratsioon IT lahendustega

Läbipääsusüsteeme võib ühendada
1. Valvesüsteemiga- sisenemisel võetakse valve automaatselt maha. Kui läbipääsusüsteem on integreeritud ka füüsilise läbipääsu kontrollsüsteemiga, ehk alati on teada, mitu inimest hoones on, siis on võimalik kasutada ka automaatset valvestamist. 
2. Kasutajaõiguste haldussüsteemiga- kasutajaõiguseid hallatakse tsentraalselt, mis võimaldab kesksest LDAP serverist saadud kasutaja profiilile vastavalt lubada või keelata inimese liikumist piiratud territooriumil. 
3. Tööaja kontrollsüsteemidega- Läbipääsusüsteemist saab info tunnitööliste tööl viibimise kohta. 
4. Videovalvesüsteemidega- Videovalvesüsteem võib pöördkaamera kasutamisel automaatselt suunata kaamera sissepääsule. Fikseeritud vaateväljaga kaamera kasutamisel salvestatakse kaamera pilt koos läbipääsusüsteemi andmetega sisenenud inimese kohta, et neid võrrelda. Võrdlust saab teostada ka automaatselt. Videovalve võib anda häire, kui ühe kaardiga on sisenenud mitu inimest. 
5. Automaatne numbrituvastus- parkla autovärav või tõkkepuu avaneb automaatselt autodele, millede numbrid on süsteemis kirjeldatud.
6. Automaatsed eriolukordade teated- läbipääsusüsteem võib saata automaatseid teateid, juhul, kui avastatakse ebatavaline käitumine, näiteks. sisenemine töövälisel ajal.
7. Läbipääsusüsteemi kaardi kasutamine ka arvutisüsteemi sisselogimiseks

ID kaardiga külastajate registreerimise süsteem

Telegrupi poolt välja töötatud külastajate registreerimise süsteem seob automaatselt läbipääsusüsteemi külastajakaardi külalise ID kaardi andmetega.

1. Uue külastajakaardi lugejale asetamisel avatakse automaatselt külalise registreerimise vorm.

2. Sisestades seejärel ID kaardi lugejasse loetakse automaatselt maha isikuandmed (isikukood, perekonnanimi ja eesnimi )

3. Teostatakse eelregistreringu ja keelatud isikute kontroll ning antud info kuvatakse operaatorile

4. Võimalus täita lisainfo lahtrid ( kelle juurde ja märkused )

Antud info salvestatakse andmebaasi ning külastajate konta on võimalik teha päringuid, näiteks kes millal käis ning millist läbipääsukaarti ta kasutas.

Täpsemad tarkvara võimalused ja omadused leiad kasutusjuhendist

Lisainfo saamiseks toomas.paarmaa@telegrupp.ee

Läbipääsusüsteemide kaardid

Läbipääsusüsteemi kaardid on nii krüpteeritud, kui krüpteerimata andmesidega. Kõige laiemalt levinud on kaardid, millel krüpteerimine puudub või on nõrgal tasemel. Magnetkaartide kopeerimiseks on neid vaja füüsiliselt lugeda. Kontaktivabad distantskaardid on kopeeritavad ka nii, et kaardiomanik sellest aru ei saa. Lihtsamad läbipääsusüsteemide krüpteeringud on ka murtavad (Mifare Classic Crypto1). Erinevaid protokolle ja standardeid on väga palju ja nendest saab parima ülevaate Wikipedia vahendusel: 1 2 3 Allpool anname ülevaate peamistest Eestis kasutatavatest läbipääsusüsteemi kaartidest.

Distantskaardid 

1. Mifare (Classic), töötab sagedusel 13,56 mHz, on nii krüpteeringuga kui krüpteeringuta lahendusi, suhteliselt ebaturvaline.
2. iCLASS, töötab sagedusel 13.56 mHz, HID Global (Siemens, Honeywell, Lenel, Tyco) 
3. Kontaktivabad smart-kaardid

Kontaktkaardid

1. Magnetrigaga kaardid
2. Tabletid Dallas button
3. Smart-card ehk mikroprotsessorkaardid (nagu ID-kaart)

Kahesüsteemsed kaardid

1. Mistahes kombinatsioon Mifare Classic, iCLASS, Mifare DESFire EV1 13,56 MHz ja 125 kHz kaartidest
2. Smart card Integreeritud kaardid (sisaldavad distantskaarti ja Smart-kaarti) 

Nõuanded ja konsultatsioon tel 6800888, telegrupp@telegrupp.ee

TELEGRUPP KVALIFIKATSIOONNedap AEOS Enterprise müügi, paigalduse, programmeerimise ja hooldusõigus

TARNIJADNedap sõidukite ja autojuhtide tuvastussüsteemid, distantskaardid (4m) ja parkimissüsteemid.

Nedap Securitymanagement integreeritud läbipääsu, tööaja ja valvesüsteemid


Innerrange valve ja läbipääsusüsteemid

Paradox valve ja läbipääsusüsteemid

FoxSec valve ja läbipääsusüsteemid (Eesti)