Arvutivõrgud

Telegrupp kasutab arvutivõrkude ehitamisel peamiselt oma tööjõudu. Erinevalt allhanke kasutamisest tagab oma personali kasutamine kõrgeimad kvaliteedinõuded ja , tähtaegadest kinnipidamise.  Installatsioonitehnikute kõrge kvalifikatsioon ja koolitus on vastavalt Telegrupp AS ISO 9001.2008 protsessile tagatud parimal võimalikul tasemel.  
Telegrupil on sidevõrkude ja kaablivõrkude ehitamise kogemus alates 1992 aastast, firmas töötavad mitmed spetsialistid Telegrupi asutamisest alates. 

Arvutivõrgu ehitus

Valdav on praktika, et arvutisüsteemi planeerides väärib kaablivõrk küllalt vähe tähelepanu. Investeeritakse üksikutesse sõlmedesse, vahetevahel ka liiast, jäetakse arvestamata teatud kohtades vajalik võimsus ning tulemuseks on kõikide tööd häiriv, nn. kitsa pudelikaelaga arvutivõrk, mis osutub ekspluatatsioonis küllalt kalliks. 

Uuringutest on selgunud, et suur osa andmeside häiretest on põhjustatud ebakorrektsest arvutivõrgust või aktiivseadmetest, samal ajal kui korrektne arvutivõrk maksab vaid väikese osa kogu arvutipargi maksumusest. Kaablivõrgu maksumus moodustab kogu infosüsteemist keskmiselt 4%, arvutivõrgu aktiivseadmed 7%. Ülejäänud moodustavad arvutid-serverid-tarkvara.

Eriti kalliks kujuneb arvutivõrgu osade kaupa ehitamine, kus töö käigus selguvad uued vajadused, mis nõuavad uute kaablite paigaldamist peale viimistluse valmimist.

VoIP telefoniside ja IP videovalve seab arvutivõrkudele eriti kõrged nõudmised, sest probleemid, mida tavapärases kasutuses ei märka, ilmuvad kohe VoIP või videovalve lahenduse kasutamise korral välja. 

Üha rohkem kliente tellib meilt terviklahenduse, mis algab kõigepealt olukorra põhjalikust analüüsist. Lähtuvalt kliendi soovidest koostame seejärel nõrkvoolu projektlahenduse, kasutades võimalusel ära olemasolevat kaabeldust või kaabliteid. Kui kaablid veetud, siis teostame arvutivõrgu mõõtmise, väljastame mõõteprotokolli, paigaldame ja konfigureerime aktiivseadmed. Kliendi soovil sõlmime ka hoolduslepingu, milles on määratud ära kui kiiresti kõikvõimalikud rikked kõrvaldatakse ning milliste hindadega teenuseid osutatakse.

Hinnapakkumiseks ja konsultatsiooniks võta ühendust telefoni 6 800 888 või saada e-kiri telegrupp@telegrupp.ee 

Arvutivõrkude testimine ja audit

Testime kaablivõrkude vastavust ISO/IEC 11801 (ka ANSI/TIA/EIA-568) standardile. Lisaks teostame ka muid töid nagu kaablite ja katkestuste otsimist, antennide suunamist jpm.

Eriti oluliseks peame korralike tööriistade ja testrite olemasolu, sest head tööd ei saa teha kehva riistaga. Meil on olemas kaasaegne aparatuur vaskkaabli, optika (single-mode, multimode) ja koaksiaalvõrkude testimiseks. Olemas on ka kaabliotsija, mis otsib nii metalseid esemeid, kui ka pingestatud kaablit.

Hetkel on meie seadmepargis järgmised mõõteriistad:
  • Antennisignaali ja signaalitugevuse mõõteriist UNAOHM
  • Sidekaabli testrid Fluke DTX-1800
  • Juhtme paariotsija XT10
  • Kaabliotsija DYNATEL 965
  • Reflektomeeter OTDR (võimalik leida optilise kaabli katkestusi)

Ründetuvastus, turvalisuse kontroll

Turvalisuse teema on arvutivõrgus väga lai mõiste. Arvutivõrgu turvalisus ei seisne vaid tulemüüri olemasolus, ega selles olevast konfiguratsioonist. Kuigi ka see on ohuks, pole see siiski mitte kõige suurem ohu allikas.

Tavaliselt teenused sisaldavad endas kohtvõrgu skaneerimist, et leida sealt seadmeid, mis ei tohiks olla võrku ühendatud, välisvõrgu portide skaneerimist, jagatud ressursside kaardistamist, WiFi võrgu skaneerimist ja seadete kontrollimist, tulemüüri seadete kontrolli, VPN seadete kontrolli, arvutite turvaseadistusi. Audit lõpeb põhjaliku raportiga, kus tuuakse välja kiiret lahendamist vajavad probleemid.

Võimalik on ka tuvastada firma seestpoolt algatatud ründeid. Rendime seadmeid, millega klientidel on võimalik jälgida ja analüüsida arvutivõrgu liiklust.

Võrguhaldus- ja ründetuvastustarkvara

Võrguhaldustarkvara kuulub Netsight Atlas perekonda. See võimaldab lisaks Enterasys Networks toodetele ka muude firmade tooteid hallata eeldusel, et neil on olemas avalikult kättesaadavad MIB’id ja nad toetavad SNMP-d.

Ründetuvastustarkvarana pakub Enterasys oma lahendust Dragon. Dragon on kasutatav nii IDS (ründetuvastus) kui ka IPS (rünnet tõrjuva lahendusena). Mõlemad süsteemid koosnevad samadest moodulitest – võrguliiklusejälgijad (Network Sensor), arvutite jälgijad (Host Sensor) ja haldus süsteem. Haldussüsteemi põhiosa moodustab Enterprise Manger (EMA), mis sisaldab endast rünnete analüüsi, reeglistike uuendamist, raporteerimist ja analüüsi. Suuremates süsteemides (üle 50 jälgija) tuleb jälgijatele otsingu info uuendamiseks lisada Policy Manager, mis võib olla mõistlik ka väiksemate paigalduste puhul, kui on tegemist harukontoritega ja vähendamaks laivõrgu koormust. Event Flow Manager tuleb võtta appi, kui harukontorites tegeletakse samuti rünnete info detailsema analüüsiga (EMA funktsionaalsus). Dragon suudab toime tulla ka “meepoti” ülesandega. See tähendab seda, et ründe puhul vastab ta ründajale, et tema ongi selles võrgus näiteks SMTP server ja ole lahke ja ründa aga ise “sisimas” korjab infot ründaja kohta, et seda saaks kasutada hilisemalt õiguskaitse organites tõenditena. Süsteemi võib häälestada töötama ka IPS’ina ehk ründe puhul võtab EMA “ühendust” marsruuteri/tulemüüri/lülitiga ja kasutades nende seadmete võimalusi antud sessioon(id) lihtsalt peatatakse.

Lisainformatsioon mart.pais@telegrupp.ee

Hanketingimuste näidis

Hoonesisese kaablivõrgu ehitamiseks hanke korraldamisel vajalikud sidevõrgu ehitamise tingimused saab alla laadida siit-> sidevorgu_tingimused.rtf

TEHTUD TÖÖDSwedpanga arvuti ja sidevõrk, serveriruum

SEB panga arvuti ja sidevõrk


KUMU kunstimuuseumi arvuti ja sidevõrk

Mitmed Riigi Kinnisvara objektid


Skype arvutivõrk

Playtech arvutivõrk ja serveriruum


Rävala Radisson Blu hotelli arvutivõrk

TARNIJAD
 

Brand-Rex kaablisüsteemid (tootjagarantii kuni 25 aastat)


Reichle & De-Massari kaablisüsteemid (tootjagarantii kuni 25 aastat)
Image: /photos/The%20siemon%20company.png?1314173161708


The Siemon Company kaablisüsteemid
Image: /photos/Eurolan.png?1314173166639

Eurolan kapid ja kaablisüsteemid

Telesafe (ELKO bränd) 
Image: /photos/Commscope.png?1314173114022

Commscope Systimax
3M Volition vase ja fiiberkaablisüsteemid

AMP Netconnect (Tyco Electronics) kaablisüsteemid ja seadmekapid


Draka Cable kaablid 


Fluke testrid


AFL Telecom testrid


Rittal seadmekapid