Kiirguskaitse (varjestus)

Elektronmagnetiliste impulsside vastane kaitse (varjestus)

Ehitame ja hooldame varjestatud ruume. Müüme ka varjestatud ruumide elektrisisendite jaoks vajalikke filtreid.
Andmekeskust tuleb kaitsta ka elektronmagnetiliste impulsside vastu. H+ tasemega andmekeskustele kehtestatud nõuete kohaselt peab serveriruumi varjestuse sumbuvus olema vähemalt 100dB sagedusvahemikus 10kHz...10GHz. 

ISKE meetmed: G 7.11 Elektromagnetiline impulss rünnak - Standardid/seadusaktid EN 50147-1 Anechoic chambers - Part 1: Shield attenuation measurement

Telegrupp on ehitanud mitmeid andmekeskuste varjestuslahendusi ja nn Faraday puure. 
Lisainfo saamiseks: telegrupp@telegrupp.ee, tel 6800888
PARTNERID

ETS Lindgren serveriruumide varjestus