Uudised  

Telegrupp 2011 I poolaasta tulemused

Telegrupi esimese poolaasta äritulud kasvasid 74% võrreldes eelmise aasta sama ajaga, 2,4 miljonilt eurolt 4.2 miljoni euroni. 
Enim kasvasid nõrkvoolusüsteemide projektlahenduste müük ning hooldusteenused. Käiberentaablus püsis sarnaselt varasematele aastatele samal tasemel. Ettevõtte palgafond suurenes eelkõige töötajate arvu suurendamise tõttu 34%.  Firmas töötab kokku 60 inimest.