Uudised  

Telegrupile väljastati Fluoritud gaaside kätlemisluba

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele peavad ettevõtted fluoritud kasvuhoonegaaside kätlemiseks omama käitlemisluba. Fluoritud gaase võivad sisaldada paiksed tuletõrjesüsteemid. 
Telegrupi poolt ehitatavad serveriruumid varustatakse alati gaaskustutussüsteemidega, mis tule avastamisel kustutavad leegid koheselt. Selleks, et Telegrupp võiks gaaskustutussüsteeme müüa, hooldada ja paigaldada, peab omama Keskkonnaameti poolt väljastatud Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisluba. Telegrupile on selline luba väljastatud ja see kehtib tähtajatult. Loa saab alla laadida siit