Uudised  

Telegrupi töötajate arv üle 50

Eesti ettevõtete määratluse järgi on Telegrupp nüüdsest keskmise suurusega ettevõte.
Eestis jaotatakse ettevõtted töötajate arvu järgi järgmistesse gruppidesse:

• mikroettevõte  0 kuni 9 töötajat
• väikeettevõte  10 kuni 49 töötajat
• keskmine ettevõte  50 – 249 töötajat
• suurettevõte  250 ja enam töötajat.

Telegrupi töötajate arv ületas mõneks kuuks 50 töötaja piiri ka 2009 aasta kevadel, kuid masust tingitud vähenenud töökoormus 2009 teises pooles vähendas töötajate arvu taas alla 50. Majanduses on aga näha elavnemise märke ja et Telegrupil on olnud alati piisaval hulgal tellimusi, siis oleme 2010 aasta keskel juurde võtnud 9 uut töötajat. Seega on meie personal kasvanud ligi 20% võrra ja sellega oleme pääsenud Eesti keskmise suurusega ettevõtete auväärsesse klubisse. 2010 aasta statistika aastaraamatu järgi oli Eestis kokku 1210 keskmise suurusega ettevõtet