Uudised  

Krediidiinfo andis Telegrupile AAA reitingu

Krediidiinfo reitingu aluseks on kolme näitaja: ettevõtte majandusliku seisu, finantsseisu ja makseharjumuste koond. AAA reiting on Eestis antud 1,5 % ettevõtetest.
Telegrupi majanduslik seis on Krediidiinfo raporti põhjal "Väga hea", fiantsseis samuti "Väga hea" ning maksehäired puuduvad. Raport on võimalik alla laadida siit.