Uudised  

Telegrupil krediidireiting on AAA tasemel

Krediidiinfo, rahvusvaheline Experian grupi ettevõte, uuendas Telegrupi krediidireitingu 2011 aastal olnud AA tasemelt 2012 aastal AAA tasemele. 
Ettevõtte krediidiraporti kohaselt on majandusolukord väga tea, finantsolukord hea ja maksekombed positiivsed. Raporti kohaselt kuulub Telegrupp AS 0,7% Eesti ettevõtete hulka, kellele on väljastatud AAA krediidireiting. Telegrupp AAA credit rating